Legea 126/ 1995 (extras)

CAP. 4

    Infracţiuni şi contravenţii

    ART. 31

    Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice alta operaţiune cu materii explozive, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

    Cand fapta prevăzută în alineatul precedent se referă la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cînd cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

    Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operaţiune cu obiecte artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.(Alin. 2^1)

    Tentativa se pedepseşte.

-------------